Thursday, January 10, 2013

Jujur Ikhlas

Sejauh mana anda berlaku jujur dan ikhlas terhadap diri anda sendiri?

Terhadap perasaan?

Dan tingkah laku?

Sebelum menunding ke orang lain, tanya diri sendiri cukup ikhlas apa yang aku perbuat ini?

Mungkin aku juga tidak menghayati surah Al ikhlas, yang didalamnya sendiri tiada perkataan ikhlas.

No comments: